افزایش همکاری های علمی ایران و آذربایجان

08 сентября 2016

در دیدار سفیر ایران در جمهوری آذربایجان با رئیس دانشگاه دولتی باکو چشم انداز گسترش همکاری های علمی بین تهران و باکو مورد بحث قرار گرفت.

محسن پاک آیین، سفیر ایران در آذربایجان، و ابراهیم ابراهیمی، رئیس مرکز فرهنگی ایران درجمهوری آذربایجان از دانشگاه دولتی باکوبازدید کردند. 

رئیس فرهنگستان دانشگاه، ابل مگرانف ضمن خوش آمد گویی به اهمیت نشست سران سه کشور ایران، روسیه و آذربایجان اشاره کردند و آن دیدار را فرصت خوبی برای تعمیق روابط میان کشور ها خواندند.

ابل مگرانف در خصوص روابط موثردانشگاه های  دو کشور، تدریس زبان و ادبیات فارسی، همکاری های مشترک علمی، انتشار منظم مجله علمی به نویسندگی دانشمندان دو کشور در گروه المپیاد زبان ، برگزاری جشن زبان فارسی و حضوراستادان گروه زبان در سمینارها و کنفرانس های علمی ایران صحبت کردند.

 

محسن نیک آیین، سفیر ایران در جمهوری آذربایجان نیز همکاری های علمی میان دو کشور را با ارزش خواندند و همچنین از سفر هیئت علمی دانشگاه تبریز یه باکو و دیدار با استادان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دولتی باکو و تدریس زبان و ادبیات فارسی به شیوه ای نوین، تبادل دانشجو و استاد در زمینه نانوتکنولوژی خبر دادند.

Мнение автора не обязательно совпадает с мнением редакции.
Обнаружили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter


    Комментарии

Прокомментируйте новость или высказывание

Постоянный адрес новости:

Поиск

Подписка


Главный редактор Иран.ру
Пишите в
редакцию ИА «Иран.ру»

info@iran.ru

Page load: 0.0438 sec